fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informace k přijímacímu řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020 / 2021

11.5.
2020

Informace k přijímacímu řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020 / 2021

Zápis do 1. ročníku probíhal do 30. dubna 2020. V současné době zpracováváme přihlášky. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod čísly jednacími do 30. května 2020 na www stránkách školy a na vchodových dveřích obou budov - Chvaletické i Rochovské.