fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Změna termínu Přechodu Krkonoš pro první třídy

29.3.
2020

Změna termínu Přechodu Krkonoš pro první třídy

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli pro změnu termínu akce pořádané pro 1. ročníky ,,PŘECHOD KRKONOŠ“.   Nový termín je 5.10. – 7.10.2020. Pokud již máte akci uhrazenou, je to v pořádku. Pokud ještě ne, můžeme termín platby v tuto chvíli posunout do 4. 9. 2020. Pokud by termín někomu nevyhovoval, oznamte prosím tuto skutečnost třídním učitelům. Dítě bude odhlášeno a peníze Vám budou vráceny zpět. 1900 Kč uhradit na účet školy 19-2000912359/0800 do 4.9.2020 VS – rodné číslo dítěte před lomítkem Zpráva pro příjemce  - jméno, příjmení, třída dítěte, Krkonoše

Děkujeme za pochopení

Petra Medová vedoucí zájezdu p.medova@zschvaleticka.cz

V Praze dne 27.3.2020