fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE - KORONAVIR

10.3.
2020

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE - KORONAVIR

20.3.2020

Vážení rodiče,

obdržel jsem informace od Hygienické stanice, že po skončení karantény našich dětí ze tříd, kde byl pozitiví nález, nebudou naše děti testovány na Korovirus.  Skončí jim karanténa, a vzhledem ke stávající situaci - uzavření škol, bylo přijato toto rozhodnutí.

Dle aktuální informace o změně podmínek poskytování ošetřovného, bylo avizováno používání nových formulářů. Budou jako doposud v dostatečném počtu k dispozici všem rodičům.  Přeji vše dobré, hlavně zdraví Vám i Vašim blízkým


Mgr. Josef Knepr

ředitel školy


16.3.2020

Vážení rodiče,

obracíte se na mne s dotazy, když na plese vystupovala v předtančení i děvčata z 3.A, (třída, je momentálně v karanténě), zda nemohlo dojít k přenesení infekce. Na můj dotaz Mgr. Romana Vanclová vedoucí protiepidemického oddělení odpověděla následově: "Nemocný člověk je infekční 3 dny před prvními příznaky, obě děti onemocněly 10.3., tzn. že 6.3. nebyly ještě infekční. Děti z tanečního kroužku ani ostatní, kteří byli na plese, nemusí být v karanténě. Jsou to zatím jen kontakty, navíc 6.3. ještě nebyly infekční ti dva nemocní, natož žáci v kontaktu."

S Vašimi dotazy se průběžně obracíme na hygienickou stanici. Vaše prosby a požadavky průběžně řešíme. Věřím, že tuto náročnou situaci na Chvaletické zvládneme.

Mgr. Josef Knepr
ředitel školy

14.3.2020

Vážení rodiče,

dnes ráno 14.3. jsem obdržel informaci z Hygienické stanice hl. m. Prahy, že 2 žáci naší školy (z 1.A a 3.A) měli pozitivní test na COVID-19. Jedná se o sourozence, kteří navštívili o jarních prázdninách Itálii. Postupuji nyní dle doporučení a pokynů hygienické stanice.

Od dnešního dne jsou žáci 1.A a 3.A a žáci 1.C, kteří jsou v oddělení školní družiny s žáky 1.A, v karanténě. Rodiče těchto žáků dostanou obratem informace, které jsme obdrželi od hygienické stanice.

Prosím rodiče ostatních žáků naší školy o zvýšenou pozornost eventuelním příznakům respiračních onemocnění u svých dětí.  Jsem v úzkém kontaktu s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a postupuji podle jejich pokynů.

Mgr. Josef Knepr
ředitel školy

11.3.2020

Vážení rodiče mám pro Vás tři aktuální informace:

• Dobrá zpráva - aktuálně  všichni z Chvaleťáků - (pedagogové i žáci), kteří se doposud podrobili testování na Koronavirus mají negativní výsledky.

• Momentálně pracujeme na systému a formách, jak budeme provázet naše děti  individuální výukou, protože dle veřejných informací budou školy zavřené minimálně měsíc.

• V následujících dnech zahájíme jednání s agenturou, která pro nás zajišťuje jarní školy v přírodě o řešení situace

I nadále Vás budeme prostřednictvím školního webu  aktuálně  informovat.

Mgr. Josef Knepr
ředitel školy