fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Zápis do 1. ročníku

6.2.
2020

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

zápis do prvích tříd se koná ve středu 15. dubna 2020 od 13:00 do 18:00 hodin v hlavní budově školy - vchod z ulice Chvaletická. Přineste si s sebou platný občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, doložení trvalého bydliště  dítěte. Cizí státní příslušníci budou potřebovat pas, povolení k pobytu + doložení místa pobytu, popř. platné  vízum a všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte. Rodiče, kteří žádají pro dítě odklad školní docházky, přinesou k zápisu vyšetření z pedagogicko –  psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře. Žádost o odklad vyplní rodiče u zápisu. Pro školní rok 2020/2021 jsou dle zákona zapisovány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let a děti s odkladem povinné školní docházky  z minulého školního roku. Jestliže byl dítěti povolen odklad školní docházky v minulém školním roce, musí zákonní zástupci opět  požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od následujícího školního roku.