fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Změna ve Školním řádu

20.12.
2019

Změna ve Školním řádu

 

Vážení rodiče,

Vážení rodiče,

dne 16. prosince 2019 byla pedagogickým sborem schválena změna/doplnění školního řádu s následujícím zněním:

"Odchází-li žák ze školy během polední přestávky, to znamená po dopolední části vyučování, předloží během dopoledne omluvenku třídnímu učiteli. V případě, že k rozhodnutí o nepřítomnosti žáka na odpoledním vyučování dojde během polední přestávky, informuje zákonný zástupce žáka o tomto rozhodnutí telefonicky školu. Nemůže-li zákonný zástupce informovat školu aktuálně, omluví syna/dceru formou emailu ještě téhož dne."