fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pasování prvňáčků - Žák Chvaleťák 2019