fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Omluva za komplikace při zapisování PVP

6.9.
2019

Omluva za komplikace při zapisování PVP

Vážení rodiče,

chtěl jsem se vám omluvit za komplikace, ke kterým došlo při přihlašování dětí na povinně volitelné předměty. Uvědomujeme si, že akce nesplňovala chvaletický standard.

Pro příští rok přijmeme taková opatření, abyste byli spokojeni a mohl jsem číst vaše spokojené emaily, nikoliv takové jako dnes.

Omlouvám se vám.

Josef Knepr
ředitel školy