fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Dar šesťáků pro UNICEF

27.6.
2019

Dar šesťáků pro UNICEF

Žáci 6. tříd se zúčastnili sponzorovaného spelling testu (test zaměřený na správné hláskování). Sami si vybrali anglická slovíčka, která jsou těžká na zapamatování. Požádali sponzory z řad rodičů, kamarádů a učitelů, aby jim za každé správné slovo přispěli drobnou částkou. Celkově se žákům podařilo získat částku 1814 Kč, kterou se rozhodli zaslat formou dárkových balíčků organizaci UNICEF. V přílohách se můžete podívat, na co žáci přispěli.

Žákům patří velké poděkování za přispění na dobrou věc.

DĚKUJEME