fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Školní družina - platba na druhé pololetí

7.2.
2019

Školní družina - platba na druhé pololetí

Prosíme rodiče, aby nejpozději do 28. února 2019 uhradili poplatek za školní družinu.

Číslo účtu: 2000912359/0800
Částka: 1000 Kč
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka
Zpráva pro příjemce: příjmení a třída dítěte

Děkujeme.