fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ohlédnutí za Listopadáním

12.12.
2018

Ohlédnutí za Listopadáním

Letošní už 12. Listopadání se tradičně konalo poslední listopadový čtvrtek. Do ztemnělé budovy školy, nasvícené jen svíčkami, přišlo opět rekordní množství účastníků, celkem 107 hostů. Někteří žáci přišli s rodiči a prarodiči, ale vracejí se k nám i naši absolventi, kteří si s námi chtějí užít večer tvořivých dílen.

Letošním tématem byl LABYRINT. Bludiště české i anglické, bloudění tvůrčí, ale i praktické.

Vybrat si účastníci mohli ze šesti dílen:
Z tvořivé dílny si děti odnesly hračku, skutečný dřevěný labyrint, který si samy vyrobily.
Dílna s názvem Tajemné bloudění mezi slovy a výtvarná dílna nazvaná Mezi býčími rohy se zaměřily na dávnou báji krétské kultury o minotaurovi zavřeném v labyrintu. Jejich výtvory ozdobily chodby školy. Hudební dílna bloudila melodiemi a účastníky závěrečné prezentace nadchla úplně novou písní z tvorby vedoucího této dílny. O škole se v ní zpívalo jako o bludišti – a mělo to úspěch. V badatelské dílně bloudili žáci tajemstvím fyzikálních zákonů. Pod heslem Pokusem (a omylem) k poznání experimentovali, tvořili, žasli a bavilo je to. Speciální zážitky měli žáci dílny pohybové s názvem: Dokážeš hravě uniknout? Ti si totiž museli opravdu „zachraňovat život“ praktickým únikem ze svízelných situací. Na závěr se všichni sešli v tělocvičně. Zhlédli prezentaci z fotografií, které v průběhu večera vznikaly. Zcela specifická je každoročně dílna vaření a pečení. Děti vždy na úplný závěr připraví pro všechny účastníky pochoutku, která odpovídá tématu. Letos společně upekli sladké i slané labyrinty.

Velké poděkování patří všem, kdo akci připravili, organizačně zajistili, v kratičkém čase nafotili a připravili prezentaci doprovázenou hudbou připravenou k tématu předem.

Obrázky