fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Obědy žáků v době nemoci

4.10.
2018

Obědy žáků v době nemoci

Info pro rodiče žáků základní školy

Vážení rodiče,

žáci, kteří nejsou přítomni na vyučování ve škole z důvodu nemoci, nemají nárok na školní dotovaný oběd. Není tedy možné, aby rodiče v této době docházeli do školní jídelny a odebírali obědy pro své dítě za státem dotované ceny.

Jídelna musí dodržovat předpisy, kterými se školní stravování řídí. Především VYHLÁŠKU o školním stravování v platném znění.

Pokud máte zájem o obědy v době nemoci vašich dětí, je možné využívat možnost, kterou nabízíme pro externí strávníky - tedy nákup obědů za plnou (tedy státem nedotovanou) cenu. Bližší podmínky naleznete v provozním řádu školní jídelny.

Děkuji za pochopení

 

Bc. Monika Křtěnská

vedoucí školní jídelny