fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Edison 2018 - den první

10.9.
2018

Edison 2018 - den první

Dnes se naplno rozjel multikulturní projekt Edison...

Dnešní den začal přivítáním zahraničních stážistů. Jako první přišli na řadu šesťáci. Po počátečním jazykovém šoku (přece jen je docela brzy po prázdninách) se žáci aklimatizovali a ve zbytku času již bedlivě naslouchali. Dozvěděli se mnoho nového nejen o přírodopise daných zemí, ale také o místopise, zvycích a způsobu života v cizích zemích. A to všechno samozřejmě v angličtině... :)