fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Česká Skalice - 7.A, 8. A

13.9.
2018

Česká Skalice - 7.A, 8. A

Hlásíme, že jsme v pořádku dorazili do České Skalice, na náměstí jsme si dali oběd a všichni jsme v pohodě (dokonce i počasí).