fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vybrané kapitoly z provozního řádu školní jídelny

7.2.
2018

Vybrané kapitoly z provozního řádu školní jídelny

Kapitola první - výdej obědů

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků základní a střední školy, závodní stravování zaměstnanců organizace a v rámci doplňkové činnosti stravování externích strávníků. Školní stravování se řídí především vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování a závodní stravování se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování.

 

  1. 1.          Výdej obědů

Výdej obědů probíhá od 11,45 hod do 14,00 hod (nebo dle nařízení vedení školy)

Výdej obědů do přinesených nádob (probíhá odděleně od výdeje obědů) od 11,10 hod do 11,20 hod. Kuchařka vydá oběd pouze po předložení stravenky nebo po identifikaci strávníka prostřednictvím výdejních snímačů a čipu.  STRÁVNÍKŮM, KTEŘÍ NEMAJÍ ČIP ANI STRAVENKU, NEBUDE OBĚD VYDÁN.  STRÁVNÍKŮM, KTEŘÍ NEMAJÍ OBĚD ZAPLACEN, NEBUDE VYDÁN. NEVYZVEDNUTÝ OBĚD NEZNAMENÁ ODHLÁŠKU!!

Strávník, který si zapomene čip, může ráno od 8.00 do 8.15 hod u vedoucí jídelny požádat bezplatně o náhradní stravenku na jeden den.

Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit čip nový. Delší docházka bez čipu opravňuje vedoucí ŠJ dočasně žáka vyloučit ze stravování do doby, než si čip zakoupí. Pokud žák po čase nalezne ztracený čip a má zároveň zakoupen čip nový, může jeden vrátit a budou mu vráceny peníze.