fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Memorandum se ZŠ Liria Kosovo podepsáno

19.4.
2016

Memorandum se ZŠ Liria Kosovo podepsáno

V pondělí 18.4.2016 bylo podepsáno memorandum mezi naší školou a ZŠ Liria, Kosovo.

Navštívili jsme zemi, která má ještě v živé paměti válečný konflikt a je pod ochranou jednotek KFOR. ZŠ Liria je venkovskou školou, která se snaží místním dětem zajistit stále kvalitnější vzdělání, což v jejich podmínkách není vůbec jednoduché.

Žáci vyrůstají v chudé oblasti, ve škole jsou zvyklí na disciplínu, k učivu přistupují svědomitě, neboť si uvědomují jeho váhu.

Díky iniciativě Velvyslanectví ČR v Přistině byly naše školy propojeny, což oběma stranám přinese mnoho nových podnětů a možnost spolupracovat na společných projektech. 

Pro znovu rozvíjející se školství v poválečné krajině je tato návštěva výrazem začátku dlouhodobé spolupráce mezi studenty a pedagogy z navzájem rozlišného kulturního prostředí. Podepsání memoranda natáčela místní televizní stanice a informovaly o něm prištinské noviny.

http://plus-televizion.tv/liria-nga-pogragja-zyrtarizon-bashkepunimin-me-shkollen-chvaleticka-nga-cekia/

Tímto bychom chtěli ještě jednou velmi poděkovat velvyslanci ČR v Prištině, Ivu Šilhavému, který ideu zrealizoval a zaštítil průběh celé akce. 

Obrázky