fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ztráty a nálezy

V případě nálezu klíčů, čipu, mobilu apod. tuto věc prosím odevzdejte u hospodářky školy paní Střížkové. Na témže místě se o ztracenou věc můžete přihlásit.

A kde kancelář paní hospodářky najdete? Je to u hlavního vchodu do školy vpravo v chodbě u ředitelny. Viz plánek níže:

Děti na dolní budově se obrátí v případě ztráty nebo nálezu na své třídní učitele.