fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ZÁPIS 2023/2024

Zde najdete veškeré informace týkající se zápisu pro školní rok 2023/2024,
které byly zveřejněny na internetových stránkách školy

(Kliknutím na titul sdělení se otevře příslušné sdělení na stránkách školy)

 

datum zveřejnění ............. titul sdělení ............ stručný popis sdělení


11.5.2023 SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Seznam přijatých uchazečů do přípravné třídy
10.5.2023 SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ...
Seznam přijatých uchazečů do 1. třídy a notářský zápis z losování.
3.5.2023 ZÁPIS - VYLOSOVANÉ KÓDY Předběžný seznam losovaných kódů
27.4.2023 Informace pro rodiče nepřijatých spádových dětí Jak postupovat při nepřijetí
27.4.2023 Informace k výsledkům losování Informace k losování
24.4.2023 ZÁPIS - LOSOVÁNÍ Informace k losování
28.3.2023 Spádové ulice naší školy Seznam ulic, které jsou ve spádové oblasti naší školy
24.3.2023 ZÁPIS do 1. tříd Informace k blížícímu se zápisu
23.3.2023 Žádost o přípravnou třídu Návod, jak postupovat v případě zájmu o přípravnou třídu
9.3.2023 ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro šk. rok 2023/2024 Návod, jak postupovat v případě odkladu školní docházky
8.3.2023 REGISTRACE K ZÁPISU DŮLEŽITÝ registrační formulář k zápisu
8.3.2023 TERMÍN ZÁPISU A KRITÉRIA K ZÁPISU 2023/2024 Kritéria k zápisu, kritéria pro přípravnou třídu, termíny a další informace
8.3.2023 Informace k zápisu na jenom místě Návod, jak najít veškeré informace týkající se zápisu
8.3.2023 Připomínáme termín dne otevřených dveří 21.3. Informace ke dni otevřených dveří 21.3.2023
20.2.2023 Den otevřených dveří Informace ke dni otevřených dveří 21.3.2023
17.2.2023 Připomínáme aktuální možnosti přijímání žáků do 1. tříd Informace ke kapacitě školy pro příští školní rok
9.1.2023
Přípravná třída ve školním roce 2023/2024
Obecné informace k přípravné třídě
5.1.2023 Informace o aktuálních možnostech přijímání žáků do 1. tříd Informace ke kapacitě školy pro příští školní rok