fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Organizace školního roku 2020/2021

 • Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. 6. 2020.

 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.


 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
  Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 1. března do 7. března 2021.

 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.


 • Zápis do 1. ročníku proběhne  v době od 1. 4. do 30. 4. 2021. (termín bude upřesněn)


 • Přihlášky žáků na střední školy musí být odevzdány výchovné poradkyni v………………………(bude upřesněno)

 • V tomto školním roce žáci odevzdávají přihlášky přímo na vybranou střední školu v……………………… (bude upřesněno)

 • První kolo přijímacích zkoušek proběhne v ……………………….. (bude upřesněno)


 • Hlavní prázdniny trvají od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

 • Školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.


 • Termín první třídní schůzky je čtvrtek 1. 10. 2020.

 • Termín první schůzky Spolku rodičů je středa 23. 9. 2020 na této schůzce bude oznámen termín další schůzky OS a dalších TS .