fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Organizace školního roku 2018/2019


Období školního vyučování

Zahájení školního roku: pondělí 3. září 2018
Ukončení vyučování I. pololetí: 31. ledna 2019
Ukončení vyučování II. pololetí: 28. června 2019


Prázdniny

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 - středa 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny: pondělí 18. února 2019 - neděle 24. února 2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019
Hlavní prázdniny: sobota 29. června 2019 - neděle 1. září 2019


Ředitelské volno

pátek 14. prosince 2018
čtvrtek 2. května - pátek 3. května 2019
pondělí 6. května - úterý 7. května 2019

Ostatní důležité termíny

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2019/2020: 1. polovina dubna 2019 (bude upřesněno)
Den otevřených dveří: březen 2019 (bude upřesněno)


Přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia

První termín přijímacích zkoušek na střední školy: 12. dubna 2019 (druhý termín proběhne 15. dubna 2019)
První termín přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia: 16. dubna 2019 (druhý termín proběhne 17. dubna 2019)
Přihlášky žáků doporučujeme odevzdat výchovné poradkyni k potvrzení do 15. února 2019
Podrobné informace ohledně přijímacího řízení naleznete zde.


Třídní schůzky

4. října 2018
6. prosince 2018 (na druhém stupni formou konzultací)
Další termín bude upřesněn.