fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Organizace školního roku 2019/2020


Období školního vyučování

Zahájení školního roku: pondělí 2. září 2019
Ukončení vyučování I. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020
Ukončení vyučování II. pololetí: úterý 30. června 2020


Prázdniny

Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019
Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 - pátek 3. ledna 2020
Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny: pondělí 24. února 2020 - neděle 1. března 2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020
Hlavní prázdniny: středa 1. července 2020 - pondělí 31. srpna 2020


Ředitelské volno

pondělí 30. září 2019
pátek 25. října 2019
pátek 13. prosince 2019

Ostatní důležité termíny

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021: duben 2020
Den otevřených dveří: březen 2020


Přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia

První termín přijímacích zkoušek na střední školy: duben 2020 (termín bude upřesněn)
První termín přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia: duben 2020
Přihlášky žáků doporučujeme odevzdat výchovné poradkyni k potvrzení do 14. února 2020
Podrobné informace ohledně přijímacího řízení naleznete zde.


Třídní schůzky

čtvrtek 3. října 2019 (I. stupeň od 17:00 a II. stupeň od 18:00 hodin