fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Organizace školního roku 2018/2019


Období školního vyučování

Zahájení školního roku: pondělí 3. září 2018
Ukončení vyučování I. pololetí: 31. ledna 2019
Ukončení vyučování II. pololetí: 28. června 2019


Prázdniny

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 - středa 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny: pondělí 18. února 2019 - neděle 24. února 2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019
Hlavní prázdniny: sobota 29. června 2019 - neděle 1. září 2019


Ředitelské volno

pátek 14. prosince 2018
čtvrtek 2. května - pátek 3. května 2019
pondělí 6. května - úterý 7. května 2019

Ostatní důležité termíny

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2019/2020: středa 10. dubna 2019
Den otevřených dveří: pátek 8. března 2019


Přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia

První termín přijímacích zkoušek na střední školy: 12. dubna 2019 (druhý termín proběhne 15. dubna 2019)
První termín přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia: 16. dubna 2019 (druhý termín proběhne 17. dubna 2019)
Přihlášky žáků doporučujeme odevzdat výchovné poradkyni k potvrzení do 15. února 2019
Podrobné informace ohledně přijímacího řízení naleznete zde.


Třídní schůzky

4. října 2018
6. prosince 2018 (na druhém stupni formou konzultací)
28. března 2019 (1. stupeň od 17:00 a 2. stupeň od 18:00 hodin)
30. května 2019 (1. stupeň od 17:00 formou třídní schůzky, druhý stupeň od 17:00 do 19:00 formou konzultací)
Další termín bude upřesněn.