fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vážení rodiče, v rámci projektu EU – Klíč k úspěchu se naši žáci mohou bezplatně zúčastňovat doučování a konzultací v hlavních předmětech, jako jsou Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Chemie a Dějepis. Společně s vyučujícími jsme pro žáky otevřeli pravidelné hodiny doučování a také řadu hodin konzultací, a to nejen pro žáky, ale i pro rodiče.

Doučování probíhá pravidelně v níže uvedených termínech. Stačí se pouze s příslušným vyučujícím domluvit. Konzultace jsou vhodné pro žáky, kteří potřebují momentální pomoc v některém z předmětů. U konzultací je nutné se s vyučujícím předem domluvit. Konzultace pro rodiče jsou příležitostí pro rodiče si o problémech, které má žák/ žákyně v tom kterém předmětu, pohovořit a pomoci vytvořit podmínky k jeho zvládnutí.

Matematika a Chemie: pan učitel Soukup
Úterý 7:00 – 8:00
Pátek 7:00 – 8:00
Kontakt: j.soukup@zschvaleticka.cz

Český jazyk a Dějepis: paní učitelka Michlová
Středa 7:10 – 7:55
Středa 13:50 – 14:35
Čtvrtek 15:35 - 16,20
nebo dle předchozí dohody
Kontakt: k.michlova@zschvaleticka.cz

Matematika, Fyzika a Chemie:  paní učitelka Čermáková
Středa  14:00 – 15:00 (především pro 7. ročníky)
Pátek 14:00 – 15:00 (především pro 8. ročníky)
Kontakt: m.cermakova@zschvaleticka.cz

Angličtina: pan učitel Matušů
Pondělí 13:00 - 13:45 Doučování
Pondělí 15:00 – 16:00 konzultace rodiče
Úterý 13:00 – 13:45 Doučování
Středa 13:00 - 13:45 konzultace děti
Kontakt: o.matusu@zschvaleticka.cz