fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Zájmové kroužky

Na naší škole je dlouholetá tradice velkého výběru různých zájmových kroužků. Ty vedou buď někteří naši pedagogové nebo externí agentury. Kompletní nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022 bude k dispozici v září na webu školy nebo na nástěnce ve vestibulu školy. Většina kroužků zahajuje provoz na začátku října nebo koncem září. Seznam budeme postupně doplňovat. Na webu školy najdete kroužky v sekci "Kroužky" v horním menu.