fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Základní informace ke školní družině

- školní družina je v provozu od 6:00 do 17:30 ve dnech školního vyučování

- poplatek za školní družinu je 200 Kč za měsíc a platí se pololetně (1000 Kč za pololetí)

- s režimem školní družiny a vnitřním řádem školní družiny budou rodiče seznámeni na první třídní schůzce v září