fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pro budoucí prvňáčky

Zápis 2019/2020

Den otevřených dveří se uskuteční v pátek 8. března 2019 od 10:15 do 12:00 hodin v dolní budově školy, tj. v ulici Rochovská.

Zápis do 1. ročníku se uskuteční ve středu 10. dubna 2019 od 13 do 18 hodin v horní budově ZŠ Chvaletická.

S sebou:

  • platný občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • doložení trvalého bydliště dítěte
  • cizí státní příslušníci budou potřebovat pas, povolení k pobytu (případně platné vízum) a všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte

Přítomnost dítěte u zápisu je nutná!

Rodiče, kteří žádají pro dítě odklad školní docházky, přinesou k zápisu vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře. Žádost o odklad vyplní rodiče u zápisu.

Pro školní rok 2019/2020 jsou dle zákona zapisovány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2019 šest let a děti s odkladem povinné školní docházky z minulého školního roku.

Jestliže byl dítěti povolen odklad školní docházky v minulém školním roce, musí zákonní zástupci opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od následujícího školního roku.

 

Dokumenty