fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Mgr. Klára Hrušková

Speciální pedagog pro 1. a 5. ročník

Kontakt

email: k.hruskova@zschvaleticka.cz
telefon: 281 012 391


Náplň činnosti speciálního pedagoga

  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Logopedická péče.
  • Konzultace a poradenství pro žáky, pedagogy a rodiče, zapůjčení odborné literatury.
  • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s učiteli a odborným psychologickým pracovištěm.
  • Koordinace asistentské péče.