fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nabídka kroužků

Vážení rodiče, kroužky na ZŠ Chvaletická zahájí svoji činnost od října, dle informací vedoucího kroužku. Tradiční kroužky budou pokračovat i ve šk. roce 2017 - 2018. Vedoucími kroužků jsou tradičně pedagogové školy a externisté. Jednáme s lektory o rozšíření nabídky kroužků.