fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nejčastější dotazy

Tato rubrika vznikla k usnadnění orientace strávníků a jejich rodičů v přihlašování, placení, objednávání – zkrátka všeho, co je spojené se školní jídelnou.

 

Jak se mohu přihlásit ke stravování?

- přihláška k vyzvednutí v kanceláři ŠJ /horní budova školy/ nebo na stránkách školy – školní jídelna- dokumenty

Vyplnil jsem přihlášku, co dál?

- předat přihlášku osobně do školní jídelny, zakoupit čip za 130,- Kč přímo v jídelně

Co je to čip? K čemu slouží?

- čip je bezkontaktní „knoflík“, který potřebuje každý strávník k odběru jídla v jídelně

- stojí 130,- Kč a je vratný (nepoškozené čipy na konci školní docházky, nebo když už se u nás nechcete stravovat, můžete vrátit a dostanete zpět své peníze)

- čipem si můžete kromě odběru jídla (snímač na výdejním pultě)

oběd také odhlásit nebo si objednat „dvojku“

 

- čip je velmi nutný, bez něj se obědy nevydávají!!!

Jak mám obědy platit?

- hotově – NE (pouze poprvé jako nový strávník)

- z účtu – ANO

Kolik oběd stojí?

1. kategorie = žáci do 10let   23,- Kč (490,- měsíční paušál)

2. kategorie = žáci 11 – 14 let 26,- (550- měsíční paušál)

3. kategorie = žáci nad 15let      31,- Kč (650,- měsíční paušál)

Zaměstnanci 26,- Kč (550,- měsíční paušál) – oběd je dotován z FKSP, hodnota oběda 37,- Kč

 

- žáci jsou zařazováni do kategorií podle věku

- žáci jsou do těchto kategorií zařazováni na dobu školního roku, ve kterém věku dosahují

- dle MŠMT trvá školní rok od 1. 9. do 31.8.

- pokud tedy žák dosáhne např. jedenácti let 30. 8. 2011, tak musí být do 2. kategorie zařazen již

od 1. 9. 2010

 

Jaké je číslo účtu školní jídelny?

- při placení z účtu převodem 35-2000912359/0800 – nezapomínejte předčíslí 35!

Mám zadat při platbě převodem variabilní symbol?

Určitě ano – variabilní symbol vám vygeneruje vedoucí školní jídelny při odevzdávání přihlášky ke stravování.

Kolik mám posílat na měsíc? K jakému datu?

- platíme předem, ideální je k 20. v měsíci: 20. srpna na září, 20. září na říjen atd. Kolik – buď „paušál“ 490,-  550,- nebo 610,-  pokud si nechcete každý měsíc sami spočítat přesné částky podle dnů v měsíci pro jednotlivou kategorii

- ale také můžete zaplatit obědy na celé pololetí nebo i na celý školní rok – to je vaše volba – přeplatky dostanete zpět na konci školního roku v červenci (nebo kdykoliv dřív, když si to budete přát)

- důležité je, aby bylo vždy včas zaplaceno a dítě nešlo domů bez oběda

- informujte jídelnu o případné změně čísla vašeho účtu, abychom vám mohli vrátit přeplatky

Proč k 20. v měsíci předem?

-          Jídelna musí mít peníze na nákup potravin a dále, když si děti vybírají z jídelníčku na přelomu měsíce, tak už je lépe, když tam mají peníze, aby si mohly přihlašovat dvojky. Když mají na účtu mínus, tak se jim jídlo místo přihlášení dvojky odhlásí.

Jak probíhá vyúčtování?

- přeplatky z obědů se automaticky přesouvají na další měsíc a na konci školního roku Vám je zašleme na účet, který jste uvedli v přihlášce ke stravování. Pokud máte souhlas s inkasem ve Spořitelně, tak se přeplatky automaticky odečítají z částky na následující měsíc a platíte o to méně.

Zaplatil jsem, ale na internetu a také v jídelně na objednávkovém snímači mám stav konta 0. Co to znamená? Je to v pořádku?  Kde jsou mé peníze?

- stav konta 0 je ideální, to znamená, že jste například 20. srpna zaplatili na září, v jídelně strávníkovi přihlásili všechna jídla na září (on je tedy pravděpodobně projí, když si je neodhlásí) a na kontě tedy už nemáte nic, neboť částka pokrývá zářijovou spotřebu. Pokud na kontě je přeplatek – např. k 1. září je na kontě přeplatek 10,- Kč tak to už jsou peníze na říjen.

Platil jsem obědy včas, ale jídelna mé peníze nemá na svém účtu. Kde mohou být?

- zkontrolujte, zda jste peníze poslali na správné číslo účtu – jídelna má 35-2000912359/0800

- předčíslí 35 je nutné uvádět  také !!

- pokud jste poslali částku bez předčíslí, tak peníze dorazí na účet školy (ne jídelny) a musíte se obrátit na ekonoma školy nebo na vedoucí šj a částka se dohledá

- pokud jste spletli účet celý, tak se musíte obrátit na svou banku, protože peníze jste poslali úplně jinam

 

Další dotazy Vám ráda zodpovím na tel. 281 012 394 (zde je i non stop záznamník – nechte zde své číslo, zavolám zpět) nebo mailem: m.krtenska@zschvaleticka.cz

Bc. Monika Křtěnská

Vedoucí školní jídelny