fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Provozní informace

Školní jídelna – organizace provozu

Zájemci o stravování: přihláška ke stravování + všechny ostatní informace najdete na www.zschvaleticka.cz v sekci školní jídelna. Nebo osobně k vyzvednutí v kanceláři jídelny – horní budova ZŠ. Přihlásit ke stravování se můžete před začátkem i během školního roku, rovněž i odhlásit se můžete kdykoli.

Výdej obědů ve školní jídelně 11,45 – 14,00 hod

Výdej obědů do přinesených nádob (probíhá odděleně od výdeje obědů) od 11,10 hod do 11,20 hod.

Pro nemocné dítě je možné odebrat oběd pouze první den nemoci. Kuchařka vydá oběd pouze po předložení stravenky nebo po identifikaci strávníka prostřednictvím výdejních snímačů a čipu.

  • STRÁVNÍKŮM, KTEŘÍ NEMAJÍ ČIP ANI STRAVENKU, NEBUDE OBĚD VYDÁN.
  • STRÁVNÍKŮM,  KTEŘÍ NEMAJÍ OBĚD ZAPLACEN, NEBUDE VYDÁN.
  • NEVYZVEDNUTÝ A NEZAPLACENÝ OBĚD NEZNAMENÁ ODHLÁŠKU!!

Strávník, který si zapomene čip, může ráno od 8.00 do 8.15 hod u vedoucí jídelny požádat bezplatně o náhradní stravenku na jeden den. Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit čip nový.

Delší docházka bez čipu opravňuje vedoucí ŠJ dočasně žáka vyloučit ze stravování do doby, než si čip zakoupí. Pokud žák po čase nalezne ztracený čip a má zároveň zakoupen čip nový, může jeden vrátit a budou mu vráceny peníze.

Placení obědů – placení obědů hotově není možné, využívejte složenky, účty

Obědy se platí dopředu. Nejlépe k 20. v měsíci. Tedy 20. srpna na září, 20. září na říjen atd. Noví strávníci platí první obědy v hotovosti a zároveň si zakoupí čip – cena čipu je 130,-Kč a čip po ukončení stravování můžete vrátit jídelně a obdržíte celou částku zpět.

Úhrada z účtu u Vaší banky:

A: TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

K Vašemu účtu v libovolné bance zadat k 20. dni v měsíci /platíme dopředu/ trvalý příkaz k úhradě
ve prospěch účtu ŠKOLNÍ JÍDELNY č. 35-2000912359/0800
Variabilní symbol vám bude přidělen v kanceláři školní jídelny.

B: SLOŽENKA

Vážení strávníci, pokud chcete platit obědy složenkou, vyzvednete si jí na poště a vyplníte následujícím způsobem (jídelna předvyplněné složenky nemá k dispozici):
NA POŠTĚ: vyžádáte si poštovní poukázku 114 a tou pošlete na účet jídelny částku na obědy. Obědy se platí dopředu. Nejlépe k 20. v měsíci. Tedy 20. srpna na září, 20. září na říjen atd.

Na složenku vyplníte následující údaje:  ČÁSTKA Kč:…………….. /musíte si sami spočítat, kolikrát půjde dítě následující měsíc na obědy.
ADRESA majitele účtu:  Základní škola – školní jídelna, Chvaletická 918, Praha 9
ČÍSLO ÚČTU : 35-2000912359/0800, Variabilní symbol vám byl přidělen při přihlašování strávíka.

Prodej a cena čipu

Cena čipu je 130,- Kč a platí se hotově při nákupu u vedoucí ŠJ. Čip lze zakoupit každý den v době od 8.00 do 8.15 hod nebo v úředních hodinách u vedoucí ŠJ. Stravování lze zahájit až po zakoupení čipu. Po ukončení stravování lze nepoškozený čip vrátit do jídelny, která vrátí vložené peníze.

 

Objednávání on-line

Objednávání, odhlašování stravy a zjištění stavu účtu on-line lze na adrese www.strava.cz
K této službě se musíte v jídelně nejprve zaregistrovat a vyplnit přihlášku.
Číslo našeho zařízení je 0142.

 

Dokumenty

 

Formuláře ke stažení