fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Školní jídelna - přeplatky za obědy

3.7.
2024

Školní jídelna - přeplatky za obědy

Přeplatky za obědy k 10. 7. 2024 na vašich účtech

Vážení strávníci, vážení rodiče,

přeplatky za obědy /školní rok 2023_2024/ jídelna vrátila na vaše účty k 10. 7. 2024.

Pokud jste neoznámili jídelně, že máte jiné číslo účtu nebo jinou banku, než jste uvedli v přihlášce ke stravování,

tak se platba vrátí zpět do ŠJ a přeplatek vám nepřijde.

 

Bc. Monika Křtěnská

vedoucí školní jídelny

tel. 281 012 394