fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informace o školním stravování pro nové žáky - školní rok 22/23 + přihláška + termíny

30.8.
2022

Informace o školním stravování pro nové žáky - školní rok 22/23 + přihláška + termíny

Do školní jídelny se strávník přihlásí odevzdáním vyplněné přihlášky ke stravování. K vyzvedávání obědů je nutné zakoupení čipu, stojí 130 Kč a zakoupíte ho u vedoucí školní jídelny při odevzdávání přihlášky. Záloha za čip je vratná. K vyzvedávání obědů můžete také používat ISIC kartu.

Termíny pro odevzdávání přihlášek na školní rok 2022/2023 jsou uvedeny zde (v příloze).

Obědy stojí pro děti dle věkových kategorií:

 

 

 

Cena oběda = kolik platím

za 1 oběd

Žáci do 6 let

21,-

Žáci 7–10 let

26,-

Žáci 11–14 let

29,-

Žáci nad 15 let

35,-

Závodní stravování zaměstnanci ZŠ

23,-

Externí strávníci

77,-

 

 

 

 

 

 

 

 

(strávníci žáci jsou zařazováni do věkových skupin=kategorií na dobu školního roku, ve kterém věku dosahují. Školní rok trvá podle zákona č. 561/2004Sb, Školský zákon, od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku).

Obědy se hradí převodem na účet školní jídelny vždy ke 20. v měsíci. Obědy se platí předem na měsíc následující. Nezaplacené obědy jídelna nemůže strávníkům vydávat. Obědy se vydávají pouze prostřednictvím čipu nebo karty.

Veškeré další informace naleznete v provozním řádu školní jídelny, v přihlášce ke stravování a v příloze s informacemi pro nové žáky a strávníky.

 

čip do školní jídelny - vratná záloha 130 Kč

Přílohy k tomuto článku naleznete vpravo nahoře na stránce.