fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

AKTUALIZOVÁNO - Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia

16.3.
2021

AKTUALIZOVÁNO - Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia


přijímacích zkoušek:
Čtyřleté studium 3. a 4. května 2021
Víceleté studium 5. a 6. května 2021
1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
pro všechny obory vzdělání 2. června 2021
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
pro všechny obory vzdělání 3. června 2021.
Zápisové lístky obdrží žáci nebo jejich zákonní zástupci do 6. dubna. Termín
předání jednotlivým třídám bude včas oznámen na webu školy, na
Bakalářích.

Doplnění informací k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

Na základě opatření, které bylo vydané MŠMT dne 15. 3. 2021, doplňujeme informace k přijímacímu řízení.

Termíny pro jednotnou přijímací zkoušku zůstávají ve stejných dnech, jak již bylo zveřejněno.

Čtyřleté studium 3. a 4. května 2021

Víceleté studium 5. a 6. května 2021

Školní přijímací zkoušky se uskuteční v termínu od 3. do 19. května 2021.

Ukončení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je posunuto na 19. května 2021.

Termín, do kdy musí být předány zápisové lístky žákům nebo jejich zákonným zástupcům je posunut do 30. dubna 2021.

Termín bude včas zveřejněn na webových stránkách školy, na bakalářích.