fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Obnovení prezenční výuky pro 1. a 2. ročník od středy 18.11.

13.11.
2020

Obnovení prezenční výuky pro 1. a 2. ročník od středy 18.11.

Vážení rodiče,

od středy 18. listopadu, bude obnovena prezenční výuka pro žáky prvního a druhého ročníku. Nezapomeňte prosím dětem přihlásit obědy online. Školní družina bude v provozu od 6:00 v kmenové třídě, ve které se děti učí, tedy každá třída samostatně. Děti do ranní družiny budou přicházet hlavním vchodem. V odpolední školní družině se oddělení nebudou slučovat, ale provoz bude omezený do 17:00. Případné změny v rozvrhu hodin (z důvodu organizace stravování) vám sdělí třídní učitelé.

Příchody žáků do školy (netýká se ranní družiny):

Hlavní vchod DB

7:55     2.C

8:00     1.D

8:05     2.B

8:10     2.D

Boční vchod u tělocvičny DB

7:55     1.C

8:00     1.B

8:05     2.A


Žáci 1.A využijí přímý vstup do třídy ze zahrady mezi 7:55 - 8:10

.