fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Distanční výuka v podání našich pedagogů

8.11.
2020

Distanční výuka v podání našich pedagogů

Vážení rodiče,

požádal jsem vás prostřednictvím třídních důvěrníků Spolku rodičů o postřehy a náměty k distanční výuce; jak ji vnímáte ze zorného úhlu rodičů. Věřím, že všichni registrujeme značný kvalitativní posun ve srovnání distanční výukou jarní.  Vzhledem k momentální  situaci je zřejmé, že tato forma výuky bude ještě nadále pokračovat. Naši distanční výuku budeme dále odlaďovat.

Pedagogický sbor naší školy jsou profesionálové v pravém slova smyslu, jsem přesvědčen, že kvalita naší distanční výuky je toho dokladem.  Všichni se snažíme pro naše děti dělat maximum.

Věřím, že i toto náročné období společně úspěšně zvládneme.

Mgr. Josef Knepr
ředitel školy