fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Komunikace s žáky a rodiči v případě uzavření škol - online výuka

27.9.
2020

Komunikace s žáky a rodiči v případě uzavření škol - online výuka

Při nástupu do školy získávají všichni naši žáci možnosti využívat kompletní softwarový balík Microsoft365 pro školy. Společně se systémem Bakaláři jsou tyto programy využívány v době online výuky. Věnujte prosíme této zprávě pozornost.

Vážení rodiče nových žáků na naší škole,

V případě distanční výuky bude škola využívat aplikaci Teams, která je součástí Office 365.  Všichni žáci školy mají vytvořeny přihlašovací údaje.

Při nástupu do školy získávají všichni naši žáci možnosti využívat kompletní softwarový balík Microsoft365 pro školy. V tomto balíku jsou obsaženy programy jako Word, Excel, PowerPoint, Teams a mnoho dalších užitečných programů pro vaši domácí práci na PC.

Žáci mohou instalovat tento SW až na 5 zařízení (PC, tablety, mobily) v domácnosti. Součástí nabídky je taktéž upgrade vašeho operačního systému domácího počítače na  Windows 10.

Postup je následující:

  1. Rodiče žáků prvních ročníků dostanou přihlašovací údaje od třídních učitelů na první třídní schůzce.
  2. Starší ročníky mají údaje již z minulého školního roku, případně obdrží informace od třídního učitele.
  3. Přihlaste se na následující adrese: https://office365.com, v pravém horním rohu klikněte na „Přihlásit“, použijte získané přihlašovací údaje (např. j.novak@zschvaleticka.cz) a heslo které jste obdrželi. Dále doporučujeme nainstalovat program Microsoft Teams na domácí počítač. Lze používat také jako online verzi přes webové rozhraní, avšak jsou tam jistá omezení. (Program nainstalujete po přihlášení do aplikace Teams z levého dolního rohu aplikace). Lze používat také v mobilech a tabletech, avšak opět s částečným omezením.
  4. Žáci nově příchozí do vyšších ročníků budou kontaktovat svého třídního učitele, který jim podá další informace.
  5. V případě nejasností či problémů nás kontaktujte na adrese: d.pasini@zschvaleticka.cz


Souběžně s tímto běží na naší škole systém Bakaláři, ve kterém získávají rodiče informace o případných potřebách a náhlých změnách, zároveň u vyšších ročníků zde jsou známky dětí, rozvrhy a další užitečná sdělení ohledně chodu školy obzvláště pro rodiče. Aplikace Komens slouží pro komunikaci mezi ředitelstvím školy, učiteli, rodiči a žáky.

Přístupové údaje získávají žáci od svých třídních učitelů, pokud je již nemají nebo ztratlili.