fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ŠKOLNÍ JÍDELNA - provozní řád a změny v něm

24.8.
2020

ŠKOLNÍ JÍDELNA - provozní řád a změny v něm

Vážení rodiče, vážení strávníci,

v příloze naleznete aktuální provozní řád školní jídelny. Věnujte prosím pozornost:

1) změnám v objednávání jídla číslo 2 - s platností od května 2020 se jídlo č. 2 objednává dva pracovní dny předem

2) platbám - číslo účtu jídelny se nezměnilo : 35-2000912359/0800; každá platba MUSÍ MÍT VARIABILNÍ SYMBOL, který vám přidělila jídelna (stále stejný jako v minulých školních letech)

3) všichni strávníci jsou od 1. 9. přihlášeni k obědům (pokud nemají nějaký zvláštní režim nebo si neobjednávají sami z domova), kdo na oběd jít nechce, tak se odhlásí

4) noví strávníci jsou přihlášeni od toho data, které nahlásili vedoucí školní jídelny do přihlášky ke stravování

 

Případné dotazy:

m.krtenska@zschvaleticka.cz

 

(pro celé znění provozního řádu ŠJ rozklikněte přílohu)