fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Cyklistický kurz Kola v Ráji

1.7.
2020

Cyklistický kurz Kola v Ráji

Kurz proběhne v prostoru autokempu Sedmihorky/Autocamp Sedmihorky 72, 511 01 Turnov a v oblasti Českého Ráje.

www.campsedmihorky.cz/

Pro úspěšné uskutečnění kurzu je v souladu s Manuálem MŠMT třeba věnovat zvýšenou pozornost některým specifikům:

1. Účastnit se mohou pouze žáci zdraví, proto bude při odjezdu všem účastníkům změřena teplota.

2. Během přepravy vlakem bude pedagogický dozor kontrolovat důsledné dodržování hygienických pravidel, včetně nasazené roušky.

3. Při pobytu v kempu je třeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování bezpečných rozestupů, dodržování hygienických pravidel v umývárnách, při výdeji stravy a zamezení kontaktu s členy jiných skupin. Také je třeba řídit se manuálem pro prevenci koronaviru Autokempu Sedmihorky. Toto zajistí ped.dozor.

4. Při výletech na kolech bude pedagogický dozor dohlížet na dodržování hygienických pravidel při předem vytipovaných činnostech (občerstvení, pitný režim, WC)

5. Při zjištění jakýchkoliv příznaků choroby u dětí i dospělých bude zdravotník kurzu bez prodlení postupovat podle Manuálu MŠMT.


Vpravo nahoře máte ke stažení formulář Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.