fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Přihlašování NOVÝCH strávníků na školní rok 2018/2019

3.7.
2018

Přihlašování NOVÝCH strávníků na školní rok 2018/2019

Vážení rodiče nových strávníků, vážení noví strávníci,

na školní rok 2018/2019 je PRO NOVÉ STRÁVNÍKY v platnosti nová přihláška ke stravování. (Stávající žáci a strávníci nic nově vyplňovat nemusí!)

Naleznete zde v příloze.

Co je nového od 1. 9. 2018:

1) Platby do školní jídelny - lze realizovat pouze převodem z vaší banky! Zrušili jsme inkaso z České spořitelny - viz starší články v sekci školní jídelna. Obědy stojí :

Úhrada za stravování

Finanční limity = cena oběda pro jednotlivé kategorie je stanovena na základě přílohy č. 2 vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 takto: (strávníci žáci jsou zařazováni do věkových skupin=kategorií na dobu školního roku, ve kterém věku dosahují. Školní rok trvá podle zákona č. 561/2004Sb, Školský zákon, od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku).

Všichni strávníci platí obědy předem, tj. nejpozději do posledního dne v měsíci musí být uhrazeno stravování na měsíc následující, v případě bezhotovostní úhrady musí být částka složena na účtu školní jídelny. Nezaplacený oběd nemůže být vydán!!

 

 

 

Cena oběda = kolik platím

za 1 oběd

Potravinová norma = cena surovin 1 oběda

Pozn.

Žáci do 6 let

20,-

20,-

Dotovaný oběd

Žáci 7 – 10 let

23,-

23,-

Dotovaný oběd

Žáci 11 – 14 let

26,-

26,-

Dotovaný oběd

Žáci nad 15 let

31,-

31,-

Dotovaný oběd

Závodní stravování zaměstnanci ZŠ

(sazba DPH 15%)

26,-

37,-

Příspěvek z FKSP 9,57 Kč

na 1 dotovaný oběd

Externí strávníci (sazba DPH 15%)

69,-

37,-

Nedotovaný oběd