fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ZMĚNA - platby na obědy - inkasa z České spořitelny

12.6.
2018

ZMĚNA - platby na obědy - inkasa z České spořitelny

Týká se POUZE strávníků a žáků, jejichž rodiče platí obědy z České spořitelny formou inkasa

Vážení rodiče, vážení strávníci,

v  těchto dnech dostáváte formulář, kde máte informace o změně v platbách na obědy školní jídelny. TÝKÁ SE POUZE TĚCH, KTEŘÍ MAJÍ ÚČET U ČESKÉ SPOŘITELNY a mají zřízen SOUHLAS S INKASEM na obědy. Pokud máte ve Spořitelně  sjednán tento způsob platby na obědy, tak je třeba udělat změnu. Podrobnosti naleznete v přiloženém formuláři. (Peníze budete posílat na číslo účtu školní jídelny: 35-2000912359/0800.)

Všichni strávníci, děti i dospělí, kterých se změna týká, dostali formulář buď do pošty nebo po třídím učiteli do ruky. Pokud formulář nemáte, tak je zde k dispozici v příloze.


Děkuji


za školní jídelnu

Bc. Monika Křtěnská, vedoucí školní jídelny

tel. 281 012 394; e-mail: m.krtenska@zschvaleticka.cz