fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vybrané kapitoly z provozního řádu školní jídelny 3

9.3.
2018

Vybrané kapitoly z provozního řádu školní jídelny 3

Kapitola třetí - přihlašování a odhlašování obědů

Přihlášení ke stravování

Strávník, který se chce stravovat ve školní jídelně (u nezletilých jejich odpovědný zástupce), vyplní „přihlášku ke stravování“, ve které se podrobně seznámí s podmínkami a možností úhrady obědů, vyplněnou přihlášku odevzdá v kanceláři školní jídelny a zakoupí u vedoucí ŠJ „čip“, který slouží k identifikaci strávníka při výdeji obědů, k výběru z 2 druhů jídla na další dny dle jídelníčku a k případnému odhlášení obědů.

Odhlášky obědů

Jednotlivý oběd lze odhlásit nejpozději do 8.00 hodin. Oběd na následující dny je možné odhlásit osobně při výdeji obědů, dále osobně u objednávkového  snímače  / do 14.00 hodin/ nebo tel. na čísle 281 012 394. Na tomto telefonním čísle je i non stop záznamník, kde je možné zanechat odhlášku. Školní jídelna dále nabízí možnost komunikace přes internet. Po přihlášení k „internetovému objednávání“ /přihlášku obdržíte v kanceláři jídelny/ si může každý strávník z pohodlí svého domova odhlašovat, přihlašovat, měnit oběd. Přes internet zjistí strávníci aktuální stav konta, rodiče zjistí, jak si děti vyzvedávají obědy. Tento způsob komunikace s jídelnou je zdarma. Provoz internetového odhlašování a přihlašování se řídí pravidly na portálu STRAVA. Jídelníček je na internetu vystaven ve stejném rozsahu, jako je nabízen na objednávkovém terminále v jídelně.

Na STRAVA.CZ - zadáte číslo naší jídelny (0142) a přihlásíte se pomocí svých přihlašovacích údajů, které jste zadali do přihlášky ke stravování.

Odhlášky z obědů nelze zasílat na e-mailovou adresu školní jídelny.  Ta slouží ke komunikaci jídelny se strávníky, ne k odhláškám.

HROMADNÉ ODHLAŠOVÁNÍ VÝLETŮ, škol v přírodě, atd. provede třídní učitel nebo jeho zástupce nejpozději 7 dnů předem u vedoucí jídelny + předá seznam odhlášených dětí s termínem odhlášek.

Jídla na výběr - přihlašování jídla č. 2:- dvojku si můžete přihlásit svým čipem na snímači před jídelnou nebo na www.strava.cz - nejpozději do 14,00 hod na den následující!

Školní jídelna obvykle připravuje na výběr dvě jídla. Pokud počet přihlášených strávníků k jídlu číslo dvě nepřesáhne dvacet porcí, tak se jídlo z ekonomických důvodů nepřipravuje. Jídelna v tomto případě nemůže dávat tuto skutečnost strávníkům na vědomí. Strávník pak automaticky dostane jídlo číslo jedna.

 Související obrázek