fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3.C navštívila Toulcův dvůr

2.11.
2017

3.C navštívila Toulcův dvůr

Třída 3.c navštívila Toulcův dvůr a jejich cesta směřovala k upečení chleba. Děti si vyzkoušely práci s cepem a od získaní zrna postupovaly krůček po krůčku až k upečení vlastního bochánku. Na rozloučenou zazpívaly babičce písničku Ach synku synku. Doufám, že teď už neuvidím v koši ani kůrku chleba. Třídní učitelka 3.C

Obrázky