ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA  9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ  918 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017 - 2018

 

1. Školní rok 2017 / 2018 začne v pondělí 4. září 2017.

2. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

3. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

4. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

5. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

6. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

7. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 12. února do 18. února 2018.

8. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

9. Zápis do 1. ročníku proběhne v první polovině dubna 2018.

10. Přihlášky žáků na střední školy musí být odevzdány výchovné poradkyni nejpozději do …….

11. První kolo přijímacích zkoušek proběhne v termínu …….

12. Hlavní prázdniny trvají od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. Srpna 2018.

13. Školní rok 2018 / 2019 začne v pondělí 3. září 2018.

14. Termín první třídní schůzky je čtvrtek 5. 10. 2017.

15. Termín první schůzky SR je čtvrtek 14. 9. 2017 na této schůzce bude oznámen termín další schůzky SR a dalších TS