ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA  9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ  918 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016 - 2017

 

1.      Školní rok 2016 / 2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

2.      Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

3.      Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. 6. 2017.

4.      Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek  27. října 2016.

5.      Dne 18.11.2016 bude ředitelské volno. 

6.      Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek  23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.

          Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

7.      Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

8.      Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 6. února do 12. února 2017.

9.      Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

10.    Zápis do 1. ročníku proběhne  v době od 1. 4. do 30. 4. 2017. / termín bude upřesněn /

11.  Přihlášky žáků na střední školy musí být odevzdány výchovné poradkyni nejpozději do .. / bude upřesněno/

11.  V tomto školním roce žáci odevzdávají přihlášky přímo na vybranou střední školu …./ bude upřesněno/

12.  První kolo přijímacích zkoušek proběhne v termínu od …/ bude upřesněno/

13.  Hlavní prázdniny trvají od soboty 1. července  2 017 do pátku 1. září 2017.

14.  Školní rok 2017 / 2018 začne v pondělí 4. září 2017.

15.  Termín první třídní schůzky je čtvrtek 6. 10. 2016.

16.  Termín první schůzky Spolku rodičů je čtvrtek  22. 9. 2016 na této schůzce bude oznámen termín další schůzky OS a dalších TS 

alší schůzky OS a dalších TS