Nadační fond ZTRACENÉ DĚTI

Nadační fond Ztracené děti, je nevládní, nezisková organizace, která se zabývá problematikou bezpečí našich dětí. Pomáhá dětem ztraceným, týraným, zneužívaným a zanedbávaným. 

Smyslem Nadačního fondu Ztracené děti je pomoc nejen při aktuálních kauzách, ale i pomoc při hledání dlouhodobě pohřešovaných dětí a mladistvých, a to v součinnosti a pod taktovkou Policie ČR. Zároveň také pomáháme rodinám pohřešovaných dětí. 

Jedná se o velmi citlivou oblast, o které nemá širší veřejnost příliš povědomí a do hledáčku medií se dostává až při konkrétních případech, když se stane pohřešování dítěte či mladistvého divácky „atraktivním“. Přitom ročně se v České republice pohřešuje přes 5 tisíc dětí a mladistvých. Většina dětí se najde nebo se vrátí sama domů, ale zůstávají tu malé procento dětí, které se nikdy nenajdou.

Hlavní cílem Nadačního fondu Ztracené děti je předcházet ztrátě-pohřešovaní dítěte. Pokud se tak již stane, pomáhat při jeho nalezení.

Poskytnout psychologickou pomoc rodičům a rodinným příslušníkům.
Získat a poskytnout materiální a finanční pomoc rodičům pohřešovaného dítěte, kteří se ocitli vlivem této tíživé životní situace v nouzi.

Více na http://nfztracenedeti.cz/

 

---

 

Od školního roku 2014/2015 začíná za podpory Městské části Praha 14 dlouhodobý primárně preventivní program. Program bude zajišťovat organizace Prev-Centrum.

 

 

Informace k Využívání podpory MČ Prahy 14 si můžete stáhnout na prolinku ZDE

 

 

Informace k Dlouhodobému kontinuálnímu programu primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování si můžete stáhnout na prolinku ZDE.

 

Lektor z Národního centra bezpečnějšího internetu informuje o sociálních sítích viz ZDE.

 

Dne 27.10.2015 pořádá Rodinné a kulturní centrum v Praze III. rodičovské setkání - Bezpečný a chráněný prostor pro rodiče, místo pro sdílení a společné řešení témat souvisejících s výchovou a rodičovstvím. Za podpory facilitátorů (odborníků na výchovu) můžete sledovat, měnit a podpořit svůj přístup k rodičovství, získat jistotu a podporu dalších členů skupiny. Vedou etopedka Mgr. Jana Češková a pedagog Mgr. Pavel Klíma. Rezervace: nova-trojka.webooker.eu, info: Jolana tel.: 603 416 724. 

 

Poradna pro rodiče SANANIM je specializované zařízení, na které se mohou obrátitrodiče, partneři či jiné blízké osoby těch, kteří se jakýmkoli způsobem dostali do problémů v souvislosti s užíváním návykových látek, s experimentováním s nimi nebo se závislostí v širším slova smyslu (gambling, závislost na PC apod.).

Věříme, že pracovat s rodinou postiženou problémem užívání či závislosti je potřebné a efektivní, a to i v případě, že uživatel samotný není ke spolupráci ochoten. Může to být první a důležitý krok k řešení problému. Výhodou je v tomto případě skutečnost, že Poradna pro rodiče je součástí SANANIM z.ú., jedné z největších nestátních organizací působící v oblasti prevence a léčby drogových závislostí v ČR, poskytující komplexní a vzájemně provázaný systém pomoci.

Základní poskytované služby: telefonické a webové poradenství, individuální, rodinné a párové poradenství, individuální, rodinná a párová psychoterapie, skupiny pro rodiče (poradenské, psychoterapeutické), sociální práce, zprostředkování právního poradenství v dané oblasti.

Veškeré naše služby poskytujeme bezplatně a v případě potřeby i anonymně. Zájemci se na nás mohou obracet telefonicky, mailem či osobně. Kontakty jsou uvedeny v závěru tohoto dopisu. Na osobní návštěvu je nutné se předem telefonicky objednat!     

Poradna pro rodiče SANANIM

Školská 30, Praha 1

http://www.sananim.cz/poradna-pro-rodice-(ppr).html 

mobil: 739 268 527